TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM

Gateway giao tiếp 16 SIM SMG4016

Liên hệ

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM

Gateway giao tiếp 32 SIM SMG4032

Liên hệ

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM

Gateway giao tiếp 4 SIM SMG4004

Liên hệ

TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM

Gateway giao tiếp 8 SIM SMG4008

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
155,100,000
387,750,000
- 40%
1,320,000
- 33%
2,613,000
- 34%
1,188,000
- 13%
3,405,000
- 26%
10,032,000
4,964,000
11,061,000
- 38%
3,669,000
- 34%
6,045,000