2,950,000
6,180,000

THIẾT BỊ ÂM THANH ĐA VÙNG

ÂM LY ĐA VÙNG TÍCH HỢP CÔNG SUẤT JS-A50

5,510,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA PHẢN HỒI TRẠNG THÁI

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA DAIKIN VRV

9,950,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA PHẢN HỒI TRẠNG THÁI

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA PHẢN HỒI TRẠNG THÁI JAVIS

980,000
960,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA PHẢN HỒI TRẠNG THÁI

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM DAIKIN VRV ZIGBEE ĐEN

Liên hệ

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM JAVIS HC AI

6,450,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM JAVIS HC PRO

4,950,000
155,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

BỘ MỞ RỘNG SÓNG ZIGBEE 3.0

760,000
590,000
890,000

CẢM BIẾN THÔNG MINH

CẢM BIẾN HIỆN DIỆN

2,190,000

CẢM BIẾN THÔNG MINH

CẢM BIẾN KHÓI

990,000

CẢM BIẾN THÔNG MINH

CẢM BIẾN MỞ CỬA

629,000

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG MÀN HÌNH LCD

725,000

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

530,000

CẢM BIẾN THÔNG MINH

CẢM BIẾN RÒ RỈ KHÍ GAS

990,000

CẢM BIẾN THÔNG MINH

CẢM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC

890,000

MÀN HÌNH TRUNG TÂM GẮN TƯỜNG

CHUÔNG CỬA HÌNH THÔNG MINH JAVIS JS-DX2

5,380,000

CẢM BIẾN THÔNG MINH

CÒI BÁO ĐỘNG

1,050,000
1,190,000

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÌNH NÓNG LẠNH

CÔNG TẮC BÌNH NÓNG LẠNH CHỮ NHẬT ĐEN VIỀN VÀNG ZIGBEE

1,299,000
1,190,000

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÌNH NÓNG LẠNH

CÔNG TẮC BÌNH NÓNG LẠNH CHỮ NHẬT TRẮNG VIỀN BẠC ZIGBEE

1,299,000

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÌNH NÓNG LẠNH

CÔNG TẮC BÌNH NÓNG LẠNH TRẮNG VUÔNG VIỀN VÀNG ZIGBEE

1,299,000
1,050,000
1,199,000
1,199,000
1,199,000
1,199,000