Giới thiệu một số Mắt Hình Camera Chuyên Dụng, Đặc Chủng phù hợp quan sát không gian rộng lớn hay môi trường khắc nghiệt có tính ăn mòn, nhiệt độ cao…. (bến bãi, cảng biển, đại lộ, kho hàng, nhà xưởng, lò luyện…)

18,970,000
6,480,000
6,480,000
Liên hệ
6,120,000
7,000,000
6,640,000
10,020,000
10,020,000
11,710,000
17,600,000
17,600,000
11,710,000
24,230,000
27,170,000
63,070,000
14,660,000