THIẾT BỊ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG MÀN HÌNH LCD

725,000

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

530,000