Trên những tầm cao – Camera trên công trường Hoàng Huy RiverSide Hồng Bàng, Hải Phòng

Trên những tầm cao – Camera trên công trường Hoàng Huy RiverSide Hồng Bàng, Hải Phòng

Cảnh đẹp trên những công trình!
Hình thực từ Camera lắp tại công trường.