Thi công hệ thống Camera, Cửa từ an ninh, Mạng, Âm thanh cho Siêu thị SVN Hòa Bình

HOA PHƯỢNG CAMERA tiếp tục thi công hợp đồng thứ 3 cho chuỗi Siêu Thị SVN, lần này là siêu thị tại tỉnh Hoà Bình.

Thi công hệ thống Camera, Cửa từ an ninh, Mạng, Âm thanh cho Siêu thị SVN Hòa Bình