ĐIỆN THOẠI BÀN IP Grandstream Video Call GXV3175 – Tất cả trong 1

Điện thoại IP grandstream Video Call GXV3175 – Tất cả trong 1

Điện thoại IP Video GXV3175. Hỗ trợ thoại IP có hình chất lượng cao, Màn hình 7″, Thoại hội nghị 3 bên, Wifi, PoE, Camera tích hợp sẵn, Cho phép Zoom số tự động lấy hình, chuẩn nén hình H263 và H264