4,500,000

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Tủ mạng, tủ rack 42U D600 * Kích thước : H.2100*W.600*D.600
* 02 quạt gió, 01 ổ cắm 6 outlet, mầu: đen, ghi
4,500,000 ₫
 Tủ mạng, tủ rack 42U D800* Kích thước : H.2100*W.600*D.800* 02 quạt gió, 01 ổ cắm 6 outlet, mầu: đen, ghi  4,800,000 ₫
 Tủ mạng, tủ rack 42U D1000* Kích thước : H.2100*W.600*D.1000
* 02 quạt gió, 01 ổ cắm 6 outlet,  mầu: đen, ghi
 5,100,000 ₫