Hướng dẫn sử dụng phần mềm xem Camera Hik-Connect ngắn gọn dễ hiểu

Hoa Phượng Camera xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm Hik-Connect đơn giản ngắn gọn dễ hiểu nhất.
1. Tải ứng dụng.
2. Đăng ký/Đăng nhập tài khoản.
3. Xem trực tiếp (Live).
4. Xem lại (Replay).
5. Chia sẻ Camera cho tài khoản khác.

Tài liệu xem tại đây: https://drive.google.com/open?id=1nTQ_YxCZTKnsxZSkrtQeufvgmnfu5aHx