Hướng dẫn cài đặt sử dụng tính năng camera quay quét PTZ HikVision

Hướng dẫn cài đặt sử dụng tính năng camera quay quét PTZ HikVision – Hoa Phượng Camera Hải Phòng.

Thiết lập các Preset, Patrol, Pattern…. đặt lịch thiết lập tự động quay quét giám sát.

Video hướng dẫn: https://youtu.be/aemiAiaaI9k
Tài liệu chi tiết xem tại đâyhttps://drive.google.com/open?id=13GQh3eTJS2a-7hcM8C_tviwZJUa9A0q7