6 Cách để dự phòng và reset mật khẩu đầu ghi hình, camera IP của hãng Hikvision.

1.Tự reset bằng file GUID – Đơn giản , dễ làm
2.Tự reset bằng câu hỏi bảo mật
3.Tự reset mật khẩu bằng email
4.Tự reset bằng cách sử dụng TFTP uprade firmware (link tải phần mềm https://drive.google.com/open?id=1XB77yTmZg7GGilGBBAwpYuHzAPhYYRCD )
5.Tự Reset bằng Secure Code
6.Reset bằng file XML – liên hệ với Hoa Phượng Camera

Tải file hướng dẫn tại đây: https://drive.google.com/open?id=1A-KPHuap4lpzDscjpnrAEvClwA4ZSdk-

Hoặc: https://drive.google.com/open?id=1RleiMVQN2IsyCED8bVH1V_9iCK3jAduY