Camera IP cao cấp hãng UNV, chuẩn nén Ultra H265 tăng thời gian lưu trữ gấp 4 lần.

Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 8 Camera UNV 2MP

16,850,000 13,650,000
Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 7 Camera UNV 2MP

15,150,000 12,550,000
Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 6 Camera UNV 2MP

14,200,000 11,600,000
Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 5 Camera UNV 2MP

12,900,000 10,450,000
Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 4 Camera UNV 2MP

11,450,000 8,200,000
Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 3 Camera UNV 2MP

9,250,000 7,750,000
Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 2 Camera UNV 2MP

8,350,000 6,850,000
Giảm giá!

BỘ CAMERA UNV IP 2MP

Trọn gói Bộ 1 Camera UNV 2MP

6,600,000 5,900,000