Ngày lễ vẫn phục vụ KH cho kịp ngày khai trương quán ?
Cảm ơn KH đã sử dụng DỊCH VỤ HÀI LÒNG của #hoaphuongcamera?
Liên hệ chúng tôi để nhận KM ngày lễ:
?hoaphuongcamera.com
0️⃣2️⃣2️⃣5️⃣.6️⃣2️⃣.6️⃣2️⃣.5️⃣5️⃣1️⃣
?0️⃣9️⃣8️⃣.8️⃣2️⃣.8️⃣2️⃣.5️⃣5️⃣1️⃣
Xem bảng giá niêm yết KM ở ảnh dưới nhé ?