1,200,000

Mô tả

Tủ mạng, tủ rack 10U 10U-D500 * Kích thước : H.550*W.540*D.500
* 01 quạt gió, 01 ổ cắm 3 outlet,  mầu: đen, ghi
1,200,000 ₫
 Tủ mạng, tủ rack 10U 10U-D600 * Kích thước : H.550*W.540*D.600
* 01 quạt gió, 01 ổ cắm 3 outlet,  mầu: đen, ghi
1,300,000 ₫